Regeling personele bekostiging aangepast

De Regeling personele bekostiging PO 2011-2012 is aangepast. Het betreft de bekostiging van de functiemix en inkorting van de salarisschalen. Lees verder

Deze bekostiging was tot en met december 2011 meegenomen, maar inmiddels is in de nieuwe gemiddelde personeelslast (GPL) voor dit schooljaar ook de ophoging voor de eerste 7 maanden van 2012 verdisconteerd. In het voorjaar van 2012 wordt vastgesteld of de doelstellingen voor de functiemix in 2011 zijn gehaald.

Verder is de resterende 0,2 procent van de verhoging van de GPL met in totaal 0,58 procent in de GPL 2011-2012 verwerkt. De GPL is verhoogd ter compensatie van gestegen sociale werkgeverslasten.

Zie voor meer informatie het pdf-document in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen