Regeling schoolmaatschappelijk werk WSNS

De regeling schoolmaatschappelijk werk in het kader van de veiligheid en opvang van risicoleerlingen zorgt in het schooljaar 2006-2007 voor de toekenning van 50,15 euro per eenheid schoolgewicht aan het samenwerkingsverband WSNS, mits het aantal eenheden schoolgewicht boven de 200 ligt. Deze regeling is aangepast. het gaat nu om de gegevens per 1 oktober 2006 en een bedrag dat is verhoogd naar 54,18 euro. Lees verder

Reden voor de verhoging is dat de omvang van het totale aantal eenheden schoolgewicht is gedaald. Ook wordt het schoolgewicht verhoogd met de compensatiehoeveelheid schoolgewicht. Dat slaat op de compensatieregeling schoolgewichten (zie publicatie website CFI van 11 december 2006) waarbij een bestuur een eventuele achteruitgang gecompenseerd krijgt. Dit is een complexe regeling, waarbij het bestuur de compensatie ontvangt in de vorm van de toekenning van een geheel aantal extra eenheden schoolgewichten in geld.

Dit totaalaantal eenheden schoolgewicht wordt in het kader van deze regeling toegerekend aan die vestigingen die er op achteruit zijn gegaan en wel naar rato van de totale achteruitgang van alle vestigingen van dat bestuur. De uitkomst wordt niet afgerond.

Voor een samenwerkingsverband zal het buitengewoon lastig zijn de informatie te achterhalen die voor de toepassing van deze regeling nodig is. Het vereist erg veel specifieke gegevens van het bestuur en van de afzonderlijke vestigingen op dit punt.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl