Regelingen zij-instroom in besluit vastgelegd

Minister Plasterk van OCW heeft de interimwet voor zij-instromers ingetrokken. Hiervoor is het ‘Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs’ (Staatsblad 336) in de plaats gekomen. Lees verder

Na invoering van de Wet BIO per 1 augustus 2006 zijn de primaire regels met betrekking tot de zij-instroom in de WPO, WEC en WVO verankerd. In het Besluit worden nadere regels gesteld met betrekking tot het geschiktheidsonderzoek en de beoordeling daarvan. Doel hiervan is om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken.

De details van de regeling staan in de bijlage in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen