‘Regels rond spijbelen moeten eenvoudiger’

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW vindt dat de regels voor het melden van spijbelen moeten worden vereenvoudigd. Dat heeft ze gezegd in het kader van de Dag van de Leerplicht. Lees verder

De staatssecretaris wil dat er voor alle schoolsoorten één systeem komt om spijbelen te melden. Nu is het nog zo dat er verschillende termijnen zijn waarbinnen scholen moeten melden dat een leerling ongeoorloofd wegblijft.

Van Bijsterveldt wil ook dat er één digitaal loket komt waar scholen spijbelaars kunnen melden. Er wordt al proefgedraaid met zo’n loket. Van Bijsterveldt gaat met de scholen en gemeenten overleggen over vereenvoudiging van de regels.

De staatssecretaris gaf donderdagochtend in het kader van de Dag van de Leerplicht een gastles op het vmbo van de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) in Naaldwijk.