Geen extra geld voor autisten in regio Eindhoven

Het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven-Kempenland krijgt geen extra geld. Daar was (opnieuw) om gevraagd vanwege het hoge percentage leerlingen met een stoornis in het autismespectrum (ASS).

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wijst er in een brief aan het samenwerkingsverband op dat de regio Eindhoven weliswaar relatief veel leerlingen met ASS heeft, maar dat het onderzoek waaruit dat blijkt voor hem geen reden is om een uitzondering te maken op de verevening. Hij benadrukt dat dit al zo is bepaald bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel voor de invoering van passend onderwijs.

De Evaluatiecommissie Passend Onderwijs (ECPO) kwam in 2011 al tot de conclusie dat er onvoldoende aanleiding was voor een afwijkende verevening vanwege van het relatief grote aantal ASS-leerlingen in Eindhoven en omgeving. Het komt er volgens de staatssecretaris op neer dat daar inderdaad meer ASS-leerlingen zijn dan gemiddeld, maar dat er minder leerlingen zijn met andere ondersteuningsbehoeften.

Bovendien is Eindhoven niet de enige regio met veel ASS-leerlingen. Ook de regio’s Zwolle en Geleen-Sittard scoren wat dat betreft hoog.