Regio-overleg: passend onderwijs ernstig in de knel

Het lukt niet om met forse bezuiniging vaart te zetten achter de invoering van passend onderwijs. Het regulier onderwijs zal in het nieuwe stelsel overbelast raken. Bovendien mag expertise in het speciaal onderwijs niet overboord worden gegooid. Dat staat in een brief van het Regionaal Overleg Passend Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

De brief over de invoering van passend onderwijs, die minister Marja van Bijsterveldt van OCW onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, heeft bij het Groningse-Drentse overleg verbijstering veroorzaakt. Er zijn grote zorgen over de snelheid waarmee de minister het nieuwe stelsel wil invoeren in combinatie met al doorgevoerde en nog in te boeken miljoenenbezuinigingen.

Minachting is stuitend
In de brief staat ook dat de minister ten onrechte de kwaliteit van het speciaal onderwijs in twijfel trekt. ‘De zorg binnen het speciaal onderwijs is de laatste paar jaar enorm verbeterd, met name omdat primair en speciaal onderwijs bij elkaar aan tafel zitten in regionale overleggen passend onderwijs. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd en de tevredenheid is groot bij ouders en basisscholen. De minachtende toon waarop u over het speciaal onderwijs en over al het onderwijspersoneel in het algemeen spreekt is voor ons stuitend.’

Het regionaal overlegorgaan wijst ook op de braindrain en kapitaalvernietiging die uit de plannen van de minister volgen. ‘Enerzijds laat u de aanwezige expertise van het speciaal onderwijs onvrijwillig vertrekken, anderzijds wilt u de leerkrachten extra scholen om deze kennis te vergaren. Voor de ambulant begeleiders en andere specialisten van het speciaal onderwijs is in het regulier onderwijs geen plaats.’

Regionale indeling
Tevens wordt in de brief bezwaar gemaakt tegen een regionale indeling van de samenwerkingsverbanden die van bovenaf wordt opgelegd. ‘Dit is op geen enkele wijze verenigbaar met het behouden van draagvlak voor passend onderwijs waarvoor wij ons de laatste jaren enorm hebben ingespannen. Wij verwachten van u dat per regio wordt bekeken wat ‘passend’ is.’

In het Regionaal Overleg Passend Onderwijs Westerkwartier-Noordenveld zitten vertegenwordigers van dertien schoolbesturen uit de provincies Groningen en Drenthe. De brief staat in de rechterkolom van dit bericht. 

Bijlagen