Regiobijeenkomsten Stichting van het Onderwijs

De sociale partners richten op 22 maart de Stichting van het Onderwijs op. Op 1, 2 en 4 maart zijn er in respectievelijk Zwolle, Eindhoven en Utrecht regiobijeenkomsten om te discussiëren met professionals die bij het onderwijs zijn betrokken. Lees verder

Doel van deze bijeenkomsten is om samen met deskundigen van de stichting in oprichting een helder beeld te krijgen van wat er in het onderwijs leeft. De locaties:

* 1 maart, Windesheim Zwolle;
* 2 maart, ROC Eindhoven;
* 4 maart, Domstad Utrecht

Deelname is gratis. Klik hier voor meer informatie en de aanmeldmogelijkheid.  

De Stichting van het Onderwijs wordt ondersteund door het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en het kenniscentrum CAOP in Den Haag.