Regionale activiteiten passend onderwijs

De Tweede Kamer heeft de Regiegroep Passend Onderwijs gevraagd alle regionale activiteiten rond passend onderwijs in kaart te brengen. Lees verder

De Tweede Kamer heeft de Regiegroep Passend Onderwijs gevraagd alle regionale activiteiten rond passend onderwijs in kaart te brengen.

Het is de bedoeling dat de resultaten worden gepubliceerd op de website www.passendonderwijs.nl. De monitor wordt uitgevoerd door het bureau Actis Advies. Er zal onder meer worden gevraagd naar de ideeën over startsubsidies, veldinitiatieven en/of experimenten. Klik hier voor meer informatie.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl