Regionale arrangementen eerder aanvragen

De aanvraag voor goedkeuring van een regionaal arrangement moet voortaan niet meer vóór 1 maart, maar vóór 1 januari worden ingediend. Dit heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW besloten. Deze wijziging gaat direct in per 1 januari 2008. Lees verder

Een regionaal arrangement houdt in dat scholen die vmbo-opleidingen verzorgen, met elkaar besluiten tot samenwerking. Zo’n regionaal arrangement kan pas starten na goedkeuring van de staatssecretaris van OCW. Tot nu toe konden verzoeken om per 1 augustus te starten jaarlijks vóór 1 maart worden ingediend.

De laatste jaren echter is het aantal regionale arrangementen sterk gestegen. Het blijkt voor het departement lastig om al deze aanvragen in het korte tijdbestek tussen 1 maart en 1 augustus te verwerken. Met het oog daarop heeft de staatssecretaris besloten met ingang van het schooljaar 2007/2008 de inzenddatum met drie maanden te vervroegen.

Nieuwe regionale arrangementen dan wel wijzigingen van of aanvullingen op bestaande regionale arrangementen, waarvan plannen deel uitmaken die de scholen met ingang van 1 augustus 2008 willen realiseren, moeten dus vóór 1 januari 2008 bij OCW/CFI worden ingediend.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl