Regionale studiemiddag over burgerschap

Het expertisecentrum voor leerplanontwikkeling SLO organiseert op 20 april in samenwerking met de pabo van Hogeschool In-Holland een studiemiddag over burgerschap in Alkmaar. Lees verder

Doel van deze middag is om meer inzicht te krijgen in het thema burgerschap en kennis te maken met bestaande producten, instrumenten en ervaringen. Ook is aandacht voor filosofieonderwijs in de basisschool.

Het programma begint om 14 uur met een inleiding over ‘Wat betekent burgerschap in de basisschool?’ Om 15 uur gaan twee ronden workshops van start: ‘Zelfevaluatie burgerschap’ en ‘Filosoferen met kinderen als middel tot burgerschapsvorming’. Om half vijf wordt de middag afgesloten met een vooruitblik op burgerschapsvorming in uw school.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rob Bartels rob.bartels@inholland.nl