Regioverschillen in imago openbaar onderwijs

Het imago van het openbaar onderwijs wordt regionaal verschillend ervaren. Dat is een van de conclusies van een onderzoek dat junior adviseur Marleen Lammers van VOS/ABB heeft uitgevoerd voor haar studie onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees verder

Lammers baseert de uitkomsten van haar kwalitatieve onderzoek ‘Regionale verschillen in de visie op de identiteit van het openbaar onderwijs in Nederland’ op gesprekken met tien algemeen directeuren van bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen voor openbaar primair onderwijs. In elk van de regio’s Noord, Midden, Zuidoost, Zuidwest en Randstad interviewde zij twee van hen.

Uit de interviews kwam naar voren dat er vooral overeenkomsten zijn, maar ook een aantal verschillen in de aspecten van openbaar onderwijs die de respondenten uit de verschillende regio’s belangrijk vinden. In alle regio’s werden de thema’s ‘iedereen welkom’ en ‘iedereen benoembaar’ beschouwd als de belangrijkste kenmerken van openbaar onderwijs.

Als wordt gekeken naar het imago van het openbaar onderwijs, dan blijken er opmerkelijke regionale verschillen. In de Randstad en de regio Midden werd het gebrek aan identiteit genoemd. Ook zou openbaar onderwijs gezien worden als onderwijs zonder waarden en normen. In de regio Noord wordt openbaar onderwijs beschouwd als vanzelfsprekend, terwijl in de (katholieke) regio Zuidoost dat juist niet zo wordt ervaren. Daar profileert het openbaar onderwijs zich sterk met kwaliteit en vernieuwing.

Het onderzoek dat Lammers voor VOS/ABB heeft uitgevoerd, kan worden gebruikt om de dienstverlening aan de VOS/ABB-leden te optimaliseren. Vervolgonderzoek kan zich richten op de manier waarop de identiteit van het openbaar onderwijs daadwerkelijk wordt uitgedragen op schoolniveau.

Het onderzoeksrapport van Marleen Lammers en de samenvatting daarvan staan in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Bijlagen