Registratie van atheneum- en gymnasiumleerlingen

CFI heeft bekendgemaakt hoe er wordt omgegaan met het eventuele probleem rond de registratie van atheneum- en gymnasiumleerlingen. Het probleem kan zich voordoen doordat de elementcodetabel nog niet is aangepast. Lees verder

Op 1 augustus jongstleden is de nieuwe wettelijke regeling voor de planning in het voortgezet onderwijs in werking getreden. Onderdeel van die regeling is dat scholen met een vwo-licentie zelf kunnen beslissen of ze alleen de atheneumstroom, dan wel de gymnasiumstroom of beide opleidingen aanbieden.

Scholen kunnen vervolgens zelf beslissen hoe snel ze de invoering van die opleidingen invoeren. Zo is het denkbaar dat een vwo-school met oorspronkelijk een atheneumlicentie al in het huidige schooljaar 2008-2009 leerlingen de gelegenheid biedt het gymnasiumexamen af te leggen.

Probleem in eerste jaar
Bij het registreren van deze leerlingen kan zich in het eerste jaar een probleem voordoen, doordat op dit moment de elementcodetabel nog niet is aangepast. Desgevraagd heeft CFI aangegeven hoe er met dit registratieprobleem wordt omgegaan.

Een school met een licentie voor atheneum levert een leerling die het gymnasiumexamen wenst af te leggen, in het kader van de leerlingtelling met een van de atheneumcodes aan bij de IBG (BRON). De school meldt de leerling vervolgens aan voor het afleggen van het gymnasiumexamen.

‘Zachte signalen’ negeren
De school krijgt naar aanleiding van deze aanmelding een aantal ‘zachte signalen’ van BRON. Deze signalen kunnen worden genegeerd, zodat de school aan de leerling, mits die slaagt, het gymnasiumdiploma mag uitreiken.

Volgend jaar zal de elementcodetabel op dit punt worden aangepast. De omschrijving bij de ILT-codes voor atheneum en gymnasium zal dan worden gewijzigd in ‘vwo atheneumstroom’ en ‘vwo gymnasiumstroom’. De bijbehorende ILT-codes blijven ongewijzigd.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl