Registratieplicht incidenten: onnodige rompslomp!

Het is overbodig en bovendien inefficiënt om de registratie van incidenten op school te verplichten. Dat stellen de sectororganisaties PO-Raad, VO-raad en MBO Raad in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. Lees verder

In de politiek leeft de wens om de registratie van incidenten op school te verplichten. De Tweede Kamer buigt zich daarover. De sectororganisaties vinden een registratieplicht overbodig. Zij vrezen voor onnodige bureaucratie, die hun alleen maar tijd en dus geld kost.

De registratieplicht is volgens de briefschrijvers alleen maar bedoeld om een landelijk beeld te krijgen van de omvang en de aard van de incidenten. De scholen zelf hebben daar niets aan. Bovendien houdt het overgrote deel van de scholen al bij hoeveel en welke incidenten er plaatsvinden. Daarmee verbeteren ze hun veiligheidsbeleid.

De sectororganisaties dringen er bij de Tweede Kamer op aan om niet in te stemmen met het wetsvoorstel om de registratie van incidenten te verplichten.

De brief kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen