Rekenhulp voor verhalen van WGA-premie

Nu de Belastingdienst alle premies op individueel werkgeversniveau heeft vastgesteld, krijgt VOS/ABB veel vragen over het verhalen van de WGA-premie op de werknemers. Daarom hebben wij een rekenhulp gemaakt, waarmee u op basis van uw beschikking van de Belastingdienst een aantal zaken op een rij kunt zetten om weloverwogen tot een beleidskeuze te komen. Lees verder

Wij meldden eerder dat er, uitgaande van het niveau van de bekostiging door OCW in 2007, geen noodzaak is om tot verhaal over te gaan. Indien de vastgestelde gedifferentieerde WGA-premie boven de rekenpremie komt (0,75%) valt het vanuit financieel oogpunt te overwegen om toch tot verhaal over te gaan.

Het advies luidt om in dat geval de middelen die u bijeenhaalt te investeren in beleid rondom preventie van ziekteverzuim en re-integratie. Ook kan het nuttig zijn om het geld te reserveren en indien nodig aan te wenden voor het in dienst houden van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Binnen 1 minuut
De rekenhulp vindt u in de rechterkolom naast dit artikel. Houdt u uw gedifferentieerde WGA-premiebeschikking van de Belastingdienst bij de hand (pak voor de volledigheid ook de gedifferentieerde WAO-beschikking erbij). Zo kunt binnen 1 minuut uitrekenen of het voor u nodig is om te gaan verhalen op uw werknemers en over wat voor bedrag het dan gaat. U heeft tevens inzicht in de verhouding tussen uw arbeidsongeschiktheidslasten en de bekostiging hiervan.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft in haar arbeisvoorwaardenbeleid opgenomen dat de WGA-premie een volledige werkgeverspremie moet blijven. Dit zou betekenen dat het verhalen op het nettoloon van de werknemer niet meer zou mogen. Vooralsnog is hier geen sprake van. VOS/ABB houdt u op de hoogte indien er afspraken worden gemaakt tussen het ministerie van OCW, de centrales voor overheidspersoneel en eventueel de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO).

Informatiebijeenkomsten: meld u snel aan!
VOS/ABB organiseert op de donderdagen 1 en 15 maart in totaal vier informatiebijeenkomsten over de WGA-premie. De belangstelling is groot, dus meld u snel aan! Klik hier voor meer informatie.

In de rechterkolom kunt u ook een uitgebreid artikel over de WGA-premie downloaden. 

Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl

Bijlagen