Rekeninstrument meerjarenbegroting geactualiseerd

In de map Voortgezet onderwijs van onze online Toolbox zit het bijgestelde rekeninstrument voor de meerjarenbegroting voortgezet onderwijs.

De bijstelling houdt verband met een correctie van de directiesalarissen.

Download rekeninstrument MJB2020 vs 12sept2019 (let op: alleen voor onze leden!)