Rekeninstrument ‘Voorzieningen jubilea’ geactualiseerd

In het besloten ledengedeelte van de Toolbox op deze website zit het geactualiseerde rekeninstrument ‘Voorzieningen jubilea 2014’.

Dit instrument is in opdracht van VOS/ABB ontwikkeld door financieel expert Bé Keizer. U kunt er betrekkelijk eenvoudig de omvang van de personele voorzieningen voor jubilea mee vaststellen door de specifieke afspraken met de betreffende werknemers nader in te vullen. De maxima van de salaristabellen zijn conform de tabellen die van kracht zijn per 1 januari 2014.

Het rekeninstrument zit in de mappen ‘Primair onderwijs’ en ‘Voortgezet onderwijs’ van de VOS/ABB-Toolbox. Als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB, kunt u het instrument uit het besloten ledengedeelte downloaden.

Informatie: Helpdesk, 348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl