Rekenmodel huisvesting basisschool (8a)

Er is een eenvoudig instrument beschikbaar om de huisvestingsbehoefte te berekenen van een basisschool voor het schooljaar 07-08 op grond van een cohortsgewijze doorschuiving van leerlingaantallen of op basis van een eigen prognose van de leerlingaantallen. Lees verder

Het instrument houdt rekening met de actuele formatieregeling en gaat uit van de laatste voorstellen voor de aanpassingen van de modelverordening van de VNG. Daarin zijn de wijzigingen in verband met de onderwijskundige aanpassingen verwerkt. Het instrument kunt u downloaden onder artikel info.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen