Rekenmodel voor BAPO-voorziening gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft onlangs een brief verstuurd met nadere informatie over de BAPO-voorziening en de wijze waarop de berekening ervan kan plaatsvinden. De formele goedkeuring door de Raad voor de Jaarverslaggeving zal naar verwachting eind deze maand een feit zijn. Vandaar dat VOS/ABB nu het rekenmodel kan uitbrengen voor de voorzieningen in verband met de personele verplichtingen. Lees verder

Op deze website is eerder bericht over de problematiek van de BAPO-voorziening, zoals die door VOS/ABB aan het begin van dit jaar aan de orde was gesteld. Het heeft lang geduurd, maar er is nu eindelijk veel minder reden voor ongerustheid over de omvang van deze voorziening. De toekomstige baten mogen worden betrokken bij de bepaling van de omvang, waardoor die in veel gevallen gering is en zelfs op nul kan uitkomen.

De Raad voor de Jaarverslaggeving zal naar verwachting op 28 januari RJ 660 overeenkomstig het voorstel aanpassen. In de brief die door het ministerie hierover naar alle besturen in het primair en voortgezet onderwijs is verstuurd (zie rechterkolom), staat welke wijziging wordt voorgesteld. Zodra de Raad voor de Jaarverslaggeving het verwachte positieve besluit heeft genomen, zullen wij daarover berichten op deze website.

In het instrument, dat is opgenomen in de Toolbox 08-09 in de mappen PO en VO, wordt de voorziening gekwantificeerd voor BAPO en jubilea. De voorziening in verband met de Spaarregeling is naar onze mening eenvoudig vast te stellen op basis van de schriftelijke afspraken die met de betrokkenen zijn gemaakt.

De baten die voor BAPO beschikbaar zijn, worden voor het PO en VO op 2,0 procent gesteld. In de toelichting bij het instrument staat dat de opslag voor BAPO in de personele lumpsum VO in werkelijkheid 1,5 procent is, maar dat het gunstig is uit te gaan van 2 procent. Daardoor hoeft de omvang minder (onnodig) groot te zijn.

Het is nu dus mogelijk de omvang van de voorziening voor het PO respectievelijk VO op eenvoudige wijze te bepalen voor de balans van 31 december 2008.

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405200, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 0348-405200, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen