Religie en filosofie in curriculum openbaar onderwijs

In het curriculum van elke openbare school zouden religie en filosofie een plaats moeten hebben. Dat is een van de onderwerpen die donderdag tijdens een VOS/ABB-bijeenkomst over levensbeschouwing zijn besproken. Lees verder

De bijeenkomst met VOS/ABB-leden uit zowel het primair als het voortgezet openbaar onderwijs was donderdag in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Ook directeur Nico Stuij van de Stichting HVO (humanistisch vormingsonderwijs) en hoogleraar educatie Wiel Veugelers van de Universiteit voor Humanistiek waren aanwezig. De bijeenkomst werd geleid door de beleidsmedewerkers Hans Teegelbeckers en Lizzy Wijnen van VOS/ABB.

Doel van de bijeenkomst was om te verkennen welke rol levensbeschouwing in de openbare school zou moeten hebben in het kader van persoonlijke en maatschappelijke identiteitsontwikkeling. In de huidige pluriforme en individuele samenleving wordt de noodzaak steeds groter om kinderen te begeleiden in het ontwikkelen van hun identiteit en visie op het leven.

Wanneer een kind in staat is eigen meningen te formuleren en beargumenteren, kan het in dialoog met andersdenkenden. Zo ontstaat er een goede basis voor onderling respect. VOS/ABB vindt dit in het kader van de kernwaarden van het openbaar onderwijs een belangrijke doelstelling.

Het slechts op wettelijke basis aanbieden van ruimte in de school voor de zogenoemde zendende organisaties om lessen godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs aan te bieden, vindt VOS/ABB te mager. De openbare school zou in haar eigen curriculum moeten waarborgen dat kinderen in staat zijn om samen te spreken over religies, te filosoferen en een zelfbeeld en eigen wereldbeeld te vormen. Hiermee leidt het openbaar onderwijs bij uitstek een kind op tot een zelfverzekerde en mondige wereldburger.

Informatie: Lizzy Wijnen, 06-22939688, lwijnen@vosabb.nl