‘Religieus’ leerlingenvervoer nóg duurder dan gedacht

Het ‘religieus’ leerlingenvervoer kan een gemeente ruim 10.000 euro per jaar per leerling kosten. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van de SGP. Lees verder

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop had vragen gesteld naar aanleiding van berichten over het vervoer van signatuurleerlingen uit de Friese gemeente Gaasterlân-Sleat. Volgens Bisschop moet in de discussie over het ‘religieus’ leerlingenvervoer worden uitgegaan van een ‘zorgvuldige beeldvorming’ en een ‘feitelijke basis’.

Bisschop verwijt Gaasterlân-Sleat een te hoog bedrag te noemen dat deze gemeente jaarlijks kwijt is aan het vervoer van signatuurleerlingen. Het zou niet gaan om 47.000 euro, maar ‘slechts’ om 38.000 euro per jaar na aftrek van de eigen bijdragen van de ouders van deze leerlingen.

Staatssecretaris Dekker erkent dat een zorgvuldige beeldvorming en een feitelijke basis de grondslag van de discussie moeten zijn. Daarbij signaleert hij dat het bedrag van 38.000 euro per jaar dat Bisschop noemt, slechts de kosten zijn die de gemeente betaalt voor het vervoer van leerlingen naar de reformatorische basisschool Eben-Haëzer in Emmeloord.

‘Er worden echter ook nog leerlingen vervoerd naar de Eliëzer- en Obadjaschool te Zwolle ten bedrage van 32.177 euro na aftrek van de eigen bijdrage. De totale netto kosten voor deze groep leerlingen komen daarmee op 70.889 euro’, zo antwoordt Dekker, die daarmee het verzoek van Bisschop om een zorgvuldige beeldvorming als een boemerang naar hem terugkaatst.

Uit de antwoorden van Dekker blijkt dat de kosten die gemeenten moeten betalen voor het ‘religieus’ leerlingenvervoer kunnen oplopen tot ruim 10.000 euro per leerling per jaar. Ter vergelijking: een lokaal voor basisonderwijs kost gemiddeld 13.000 euro per jaar.

Vergoeding is overbodige luxe
VOS/ABB heeft er in een brief aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Dekker van OCW op aangedrongen de vergoeding voor ouders voor het vervoer van signatuurleerlingen uit de wet te schrappen. Deze ouders kunnen immers ook kiezen voor de openbare school in de buurt, die openstaat voor élke leerling.

Bovendien garandeert het openbaar onderwijs godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs als de ouders daarom vragen.