Restrictief inkomensbeleid inzet voor CAO VO 2010

De VO-raad zet bij de cao-onderhandelingen in op een restrictief inkomensbeleid en kostenbeheersing. Dat is volgens de sectororganisatie noodzakelijk vanwege de economische crisis en de aanstaande draconische bezuinigingen. Die zullen ook het voortgezet onderwijs niet sparen, zo verwacht de VO-raad. De cao-onderhandelingen beginnen op 19 januari. Lees verder

De VO-raad noemt het verheugend dat werknemers op latere leeftijd zullen uittreden. Dat zal leiden tot een minder nijpend personeelstekort in het voortgezet onderwijs en het behoud van kwalitatief goed personeel. Maar het is dan wel nodig om de huidige regelingen voor oudere werknemers minder duur te maken. Duurzame inzetbaarheid staat daarbij centraal.

De werkgeversorganisatie van het voortgezet onderwijs dringt ook aan op verdere decentralisering. Daarbij verwijst de VO-raad naar de preambule van de CAO VO 2005-2006, waarin staat dat het vo meer gebaat is bij neutrale procedureafspraken dan bij gedetailleerde cao-voorschriften.

De werknemers zetten voor de cao-onderhandelingen in op concurrerende arbeidsvoorwaarden, goede en veilige werkomstandigheden, mogelijkheden voor werknemers om zich als professional te ontwikkelen, voldoende ondersteuning en professionele vrijheid in de uitoefening van het beroep. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Klik hier voor de inzet van de VO-raad

Klik hier voor de inzet van de werknemers