Retroperspectief invoering lumpsum

De lumpsumfinanciering in het primair onderwijs is het afgelopen jaar ingevoerd. VOS/ABB’s financieel specialist Bé Keizer heeft de voortgang nauwlettend gevolgd en beschreven in een serie artikelen. Vandaag komt hij met een retroperspectief: een terugblik op de invoering én vooruitblik op de toekomst. Lees verder

In de schets geeft Keizer op hoofdlijnen een compleet beeld van wat er de laatste jaren is gebeurd. Tegelijkertijd kijkt hij naar de veranderingen die op stapel staan. Het doel van lumpsum was de vergroting van de beleidsvrijheid op de werkvloer. De kernvraag is dus of dat doel is bereikt.

In de rechterkolom kunt u dit artikel van senior-beleidsadviseur Bé Keizer downloaden. De eerdere artikelen vindt u terug in dossier lumpsum onder achtergronden.

Informatie: Bé Keizer tel.: 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen