Riante beloningen voor bestuurders ongepast

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW vindt riante beloningen voor bestuurders in het speciaal onderwijs ongewenst, maar het zijn de onderwijsorganisaties zelf die daar in eerste instantie over beslissen. Dat heeft zij woensdag tijdens het Kamerdebat over passend onderwijs gezegd in reactie op een bericht in de Telegraaf. Lees verder

In de krant stond dat diverse bestuurders in het speciaal onderwijs meer geld krijgen dan de Balkenendenorm. VVD-Kamerlid Ton Elias en Harm Beertema van de PVV zeiden in de Telegraaf dat dit absoluurt niet kan. Elias zei dit ook in het debat over passend onderwijs, waarna de minister hem gelijk gaf. Maar Van Bijsterveldt benadrukte ook dat beloningen van bestuurders in eerste instantie een zaak van onderwijsorganisaties zelf zijn. De raden van toezicht hebben de taak om dat in de gaten te houden.

VOS/ABB vindt dat het onderwijs, net als andere sectoren die met publiek geld worden gefinancierd, is gehouden aan de Balkenendenorm. Daarbij merkt VOS/ABB direct op dat het overgrote deel van de bezoldiging van bestuurders en de salarissen van managers in het primair en voortgezet onderwijs ver onder die norm liggen. Veel bestuurders werken op vrijwillige basis en krijgen slechts een kostenvergoeding. Overschrijdingen van de Balkenendenorm zijn bij leden van VOS/ABB voor zover bekend niet aan de orde.

Afleidingsmanoeuvre Telegraaf
Het is triest te constateren, vindt VOS/ABB, dat de Telegraaf met de berichtgeving de aandacht afleidt van de kern van de discussie over de bezuiniging op passend onderwijs. Afgezien van het standpunt dat riante beloningen voor bestuurders niet passen, is de realiteit dat door de bezuiniging kwetsbare leerlingen met extra zorgbehoeften hard worden geraakt. Bovendien zullen duizenden mensen in het speciaal onderwijs -die bepaald geen topsalarissen hebben- hun baan verliezen, waardoor veel expertise verloren zal gaan.

Klik hier voor het bericht in de Telegraaf.