Rijksgeld ten onrechte besteed aan huisvesting

Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben in 2007 ruim 32 miljoen euro rijksgeld besteed aan huisvesting. Dat was 4 miljoen euro meer dan in 2006. Dat meldt het ministerie van OCW. Lees verder

Rijksbijdragen zijn bedoeld voor personeel, lesmateriaal en voor onderhoud, exploitatie en reparatie van gebouwen. Sinds 2006 mag geld van de rijksoverheid in principe niet meer voor realisatie van onderwijshuisvesting worden gebruikt. Daar is een niet-geoormerkte budget uit het gemeentefonds voor bestemd. Alleen blijken veel gemeenten dat geld deels aan andere zaken te besteden. Per jaar blijken de gemeenten in totaal circa 330 miljoen euro dat voor onderwijs bestemd is, daar niet voor te gebruiken.

Er loopt op dit moment in opdracht van het ministerie van OCW een landelijk onderzoek naar de gemeentelijke onderwijsuitgaven. Dat onderzoek volgt op een VOS/ABB-verkenning naar de bedragen die door de gemeenten niet worden uitgegeven of naar andere posten worden doorgeschoven. Na de VOS/ABB-verkenning voerden ook de Besturenraad en de Algemene Onderwijsbond hier een onderzoek naar uit. De PO-Raad kwam onlangs met een pleidooi om het geld dat nu nog via het gemeentefonds bij de gemeenten terechtkomt, direct aan de schoolbesturen te geven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het budget bij de gemeenten moet blijven. 

Het ministerie van OCW kondigde eerder aan het rijksgeld dat besturen ten onrechte aan onderwijshuisvesting besteden, niet direct terug te zullen vorderen.