Rinnooy Kan: geef laatbloeiers meer kansen

Laatbloeiers in het onderwijs moeten weer volop de kans krijgen om diploma’s te stapelen. Dat pleidooi komt van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, die ook voorzitter was van de tijdelijke Commissie Leraren. Lees verder

Rinnooy Kan kwam donderdag met zijn pleidooi op de opniepagina’s van NRC Handelsblad. Hij zegt dat het Nederlandse onderwijs ‘de ongelijkheden en achterstanden versterkt’. Dat komt volgens hem onder meer door de samenvoeging van lbo en mavo tot  vmbo. Die samenvoeging heeft volgens Rinnooy Kan de kloof tussen het beroepsvoorbereidende traject en het algemeen vormend onderwijs te groot gemaakt. ‘Verkeerd gealloceerde leerlingen hebben nauwelijks nog kansen om door te stromen.’

‘Het minste wat ons te doen staat is om de routes die ooit laatbloeiers een herkansing boden door een stapeling van diploma’s toe te staan, zo snel mogelijk in ere te herstellen’, aldus Rinnooy Kan. Hij sluit zijn opiniestuk af door te schrijven dat ieders talenten moeten worden benut. ‘Met minder mogen we geen genoegen nemen’,  aldus de SER-voorzitter.