Risico BAPO 2007 (b)

Met dit instrument is het mogelijk een raming te maken van de kosten van BAPO in de komende jaren onder lumpsum. Op grond van een invesntarisatie van de voornemens van de betrokkenen wordt berekend wat de daarmee samenhangende kosten zijn. Ook wordt berekend, na opgave van het globale lumpsumbudget, hoeveel middelen daarvan gemiddeld bedoeld zijn voor de BAPO. Lees verder

Daarnaast wordt een berekening gemaakt van de maximale aanspraken op BAPO die het personeel heeft om een indruk te geven van de relatie met de feitelijke deelname aan deze regeling.

Een ander wordt ook grafisch weergegeven.

Op grond van de leeftijdsgegevens die ingevoerd moeten worden in verband met de BAPO wordt ook ee beeld gegeven van de leeftijdsverdeling van het personeel in vergelijking met de landelijke gegevens, terwijl ook een gewenst patroon kan worden opgenomen.

Een signalering wordt gegeven van de eventuele jubilea die aan de orde kunnen zijn.

De BAPO betreft een complexe materie en er is nogal wat gewijzigd in de bekostiging bij de overgang naar lumpsum. Daarom is er een uitgebreide toelichting in het instrument opgenomen waarin ook een koppeling is gelegd naar een achtergrondpublicatie over deze materie, die u op die wijze eenvoudig tevoorschijn kunt roepen.

Informatie: Bé Keizer, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen