Risicoanalyse: strategie en tactiek

Met de invoering van lumpsumfinanciering hebben de besturen in het primair onderwijs meer beleidsvrijheid gekregen en zijn zij zelf verantwoordelijk geworden voor het definiëren, vastleggen en uitvoeren van strategisch en tactisch beleid. Hiermee samenhangend zijn de volledige financiële risico’s (waaronder de zorg voor continuïteit) overgeheveld van de overheid naar de besturen. Lees verder

Gezien de toegenomen risico’s is het noodzakelijk dat de besturen zicht hebben op de risico’s die zij lopen en deze op een juiste wijze beheersen. Een hulpmiddel hierbij is de invoering van een systeem van risicomanagement.

De noodzaak van een goed risicomanagement is ook beschreven in de Code voor goed bestuur in het primair onderwijs. In artikel 25 van deze code is aangegeven dat het bestuur beleid dient te voeren inzake risicomanagement, geldbeheer, financiering en belegging. Het bestuur verantwoordt de uitvoering hiervan in het jaarverslag.

VOS/ABB heeft samen met de Algemene Vereniging Schoolleiders een brochure samengesteld over goed onderwijsbestuur in het primair onderwijs.

Het artikel in de rechterkolom van dit bericht gaat uitgebreid in op het onderwerp risicoanalyse.

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl; Geke Lexmond, 0348-404815 of glexmond@vosabb.nl

Bijlagen