Risicomonitor Basisscholen gaat in maart online

Consument en Veiligheid organiseert samen met een aantal andere instanties op 17 maart in Amsterdam het congres ‘Samenwerken voor kinderen’. Op dit congres wordt de online Risicomonitor Basisscholen geïntroduceerd. Lees verder

Met de monitor wordt het mogelijk om de fysieke veiligheid van de school in kaart te brengen en te verbeteren. Dat kan met een risico-inventarisatie en het opstellen van actieplannen. De site zal ook modules bevatten om ongevallen te registreren en logboeken bij te houden.

De online Risicomonitor Basisscholen wordt op 17 maart in Amsterdam geïntroduceerd op het gratis congres ‘Samenwerken voor Kinderen’. De monitor is ook bedoeld voor kinderopvangorganisaties.

Meer informatie staat op www.samenwerkenvoorkinderen.nl.