Risico’s van digitale communicatie

VOS/ABB wijst haar leden op de risico’s van digitale communicatie tussen docenten en leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen of ze richtlijnen opstellen over digitale communicatie, maar uit jurisprudentie blijkt dat de rechter waarde hecht aan beleid en richtlijnen. Lees verder

Uit recente nieuwsberichten is duidelijk geworden dat leraren wel eens ongepaste digitale berichten uitwisselen met leerlingen. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Voor de docent kan de ontdekking van ongepaste berichtjes in het ergste geval een ontslag op grond van ernstig plichtverzuim opleveren. De school kan te maken krijgen met het nemen van een disciplinaire maatregel of een ontslagprocedure. Denkbaar is ook dat de ouders van de betreffende leerling een klacht bij het schoolbestuur indienen.

VOS/ABB kan u op verschillende manier bijstaan om het uitwisselen van ongepaste digitale berichten tussen uw medewerkers en leerlingen (en ook tussen medewerkers onderling) zoveel mogelijk tegen te gaan. Onze eerstelijnsadviseurs van de Helpdesk geven u graag een eerste advies als u wordt geconfronteerd met dergelijke problemen. 

Wilt u beleid of richtlijnen ontwikkelen, dan kunnen onze juristen deze voor u opstellen. Ook is het mogelijk om reeds door u opgestelde concepten door ons te laten beoordelen.

Als er sprake is van een juridische procedure kunt u uiteraard terecht bij de juristen/ advocaten van VOS/ABB. Met hun ruime ervaring staan zij schoolbesturen bij in ontslag- of klachtdossiers.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 of helpdesk@vosabb.nl of juridisch medewerker Fiona Rab, 0348-405214 of frab@vosabb.nl