Rk-basisscholen Den Bosch ‘losgezongen van de kerk’

Het overgrote deel van de rk-basisscholen in Den Bosch profileert zich vanaf volgend jaar waarschijnlijk niet meer als rooms-katholiek. Dat meldt Trouw op basis van een gesprek met bestuursvoorzitter Jan Timmers van de bij VOS/ABB aangesloten stichting Signum. Lees verder

‘De banden met de rooms-katholieke zijn al minimaal. Ik heb de afgelopen tien jaar één keer contact gehad met het bisdom – kun je nagaan’, zo citeert Trouw de bestuursvoorzitter uit de Brabantse hoofdstad. In haar visiebeschrijving verwijst de koepelorganisatie al niet meer direct naar de rk-kerk – leidend is de ‘uniciteit’ van ieder kind. ‘We zijn al jaren geleden losgezongen van de kerk’, aldus Timmers. De 24 scholen verruilden het exclusief rooms-katholieke karakter de afgelopen jaren al voor een bredere signatuur en vieren behalve Pasen en Kerstmis bijvoorbeeld ook het Suikerfeest.

Dit najaar vraagt Signum de lidscholen om te kiezen. Als de schoolleidingen en de medezeggenschapsraden het rooms-katholieke geloof niet langer als leidend beschouwen, kunnen ze de verwijzing naar de kerk uit hun schoolgids en van hun website halen. Timmers zegt in de krant dat hij verwacht dat de meeste scholen daarvoor zullen kiezen. ‘Misschien vinden één of twee scholen de symbolische waarde van die stap te groot – of misschien willen ze juist wel uitgesproken katholiek blijven.’

Bisschoppelijke verbazing
Hulpbisschop Rob Mutsaerts van Den Bosch reageert volgens Omroep Brabant verbaasd op het bericht als zou het katholiek basisonderwijs daar verdwijnen. Hij noemt dat kortzichtig. ‘Wat wordt gelovige kinderen en ouders ontnomen die bewust een religieuze school uitzoeken?’, aldus de hulpbisschop.

Wetenschappelijk medewerker Lex Herweijer van het Sociaal en Cultureel Planbureau is niet verbaasd over de ontwikkeling in de Brabantse bisschopsstad. In het nieuwsprogramma Editie NL van RTL4 zegt hij dat bijna alle katholieke scholen weinig tot niets meer doen met hun godsdienstige identiteit, en dat het rk-onderwijs in feite al openbaar onderwijs is geworden.