Rk-school Volendam handhaaft hoofddoekverbod

Het rooms-katholieke Don Bosco College in Volendam handhaaft het eerder afgekondigde hoofddoekverbod. Dit ondanks het feit dat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) het verbod heeft veroordeeld. Lees verder

Rector Gerard Dekkers en het bestuur van het Don Bosco College in Volendam hebben woensdagavond besloten zich niets aan te trekken van het (niet-bindende) oordeel van de CGB.

De commissie stelt dat de school zich schuldig maakt aan discriminatie op basis van religie. Dat is verboden volgens artikel 1 van de Grondwet. De CGB baseert zich op het feit dat nergens in schoolpublicaties vermeld staat dat het verboden is om uiting te geven aan niet-katholieke religies.

Het Don Bosco College lost dit probleem op door nu wel duidelijk kenbaar te maken dat religieuze uitingen slechts zijn toegestaan als die verwijzen naar het rooms-katholieke geloof.  ‘Er blijft sprake van ongewijzigd beleid en dus worden leerlingen met een hoofddoek op school en in de lessen geweigerd. Uitingen, in welke vorm dan ook, van een ander dan het katholieke geloof blijven verboden’, zo staat op de website van het Don Bosco College.

De wet staat toe dat een school voor bijzonder onderwijs andere dan de eigen religieuze uitingen verbiedt als dat noodzakelijk is om het karakter van de school te behouden.

Op de website wordt gesproken over ‘leerlingen’, maar in feite gaat het slecht om één islamitische leerlinge op de rk-school. De vader van dit meisje neemt een advocaat in de arm. Mogelijk komt het tot een rechtszaak. Als het zover komt, zal de rechter het oordeel van de CGB moeten laten meewegen.