Roep om versoepeling stichtingsnormen

De regelgeving voor het stichten van nieuwe basisscholen moet op korte termijn worden versoepeld. Dat is nodig omdat het op dit moment ‘nagenoeg onmogelijk’ is om een nieuwe school te starten. Dat schrijven zes besturenorganisaties in het onderwijs en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) vandaag in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Lees verder

De regelgeving voor het stichten van scholen is de afgelopen jaren door OCW aangescherpt en dat leidt volgens de organisaties (waaronder VOS/ABB)  in de dagelijkse praktijk tot ongewenste situaties. Zij komen daarom nu met gezamenlijke voorstellen om de problemen op te lossen. Die betreffen onder meer de bekostigingsregeling en de termijn waarbinnen een nieuwe school de stichtingsnorm moet halen. 

Aanpassing van de bekostigingsregeling wordt voorgesteld omdat er bij de huidige regeling vaak tijdelijk dubbele bekostiging ontstaat. Het gaat dan om de leerlingen die in een dislocatie zaten, die wordt verzelfstandigd.  Dit is op te lossen door een buitenreguliere telling te houden op 1 augustus.

Volgens de huidige regelgeving moet een nieuw te stichten school binnen vijf jaar na start van de bekostiging de vaak hoge stichtingsnorm halen. Dit leidt in de praktijk tot problemen als bijvoorbeeld de planologische ontwikkeling van een nieuwbouwwijk achterblijft. De organisaties stellen voor de termijn te verlengen tot acht jaar.

Daarentegen willen de organisaties de periode waarin de school aan de stichtingsnorm moet blijven voldoen, inkorten van 20 tot 15 jaar. Dat komt ook overeen met de normen die de VNG aanhoudt in de modelverordening voor onderwijshuisvesting. Een nieuwe school komt zo eerder in aanmerking voor permanente huisvesting.

Ten slotte willen de organisaties dat de verantwoording voor de stichting van nieuwe scholen meer dan nu op lokaal niveau komt te liggen.

In een uitvoerige notitie, die is meegestuurd met de brief aan de staatssecretaris,  hebben de organisaties hun voorstellen nader toegelicht. Brief en notitie zijn te downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen