Rol van ict in onderwijs steeds belangrijker

Op zes van de tien scholen is op centraal niveau een visie op het gebruik van ict vastgelegd. Ongeveer de helft van de leraren geeft aan grote behoefte hebben aan een visie die binnen de school breed gedragen wordt en in samenwerking met leraren is ontwikkeld. Dat staat in de jongste versie van Vier in Balans Monitor, de jaarlijkse uitgave van Kennisnet over het gebruik en het rendement van ict in het onderwijs. Lees verder

Er staat ook in de monitor dat steeds meer leraren steeds vaker gebruikmaken van verschillende ict-toepassingen. Driekwart werkt momenteel gemiddeld 8 uur per week met computers bij het lesgeven. Het aantal leraren dat de computer gebruikt is in het afgelopen jaar met 3 procent is gestegen. Naar verwachting benut over drie jaar 90 procent van de leraren gemiddeld 11 uur per week computertoepassingen.

Ict wordt niet alleen ingezet bij het lesgeven, maar ook bij tal van andere werkzaamheden, zoals lesvoorbereiding, zorg en administratie. Leraren voeren ook steeds vaker thuis schoolwerkzaamheden uit op de computer. Tevens verwachten zij dat de leertijd voor leerlingen kan worden verlengd door leren thuis meer met ict te faciliteren. Opmerkelijk is dat veel leraren wel de technische vaardigheden beschikken die nodig zijn voor het bedienen van een computer, maar nog niet allemaal weten wat ze er didactisch mee kunnen.

Meer en sneller
Als naar de ict-infrastructuur wordt gekeken, komt naar voren dat scholen investeringen doen om de beschikbaarheid en de kwaliteit van computervoorzieningen voortdurend te verbeteren. Dit komt tot uitdrukking in meer computers, snellere internetverbindingen en aanschaf van digitale schoolborden op vrijwel alle scholen.

De beschikbaarheid van computers neemt in het onderwijs ook toe doordat leerlingen hun eigen laptop mee naar school nemen. Deze ontwikkeling is het verst in het middelbaar beroepsonderwijs, maar dient zich ook aan in het voortgezet en basisonderwijs. Een groeiend aantal leraren meent dat voor effectief gebruik van ict in het onderwijs elke leerling een eigen laptop zou moet hebben.

Klik hier voor de Vier in Balans Monitor 2010.

Klik hier voor een video van kennisnet over de Vier in Balans Monitor.