Rol werkgever bij herbeoordeling arbeidsgeschiktheid

Als werkgever kunt u bij het UWV aandringen op een herbeoordeling van de arbeidsgeschiktheid van een (ex)-werknemer. Adviseur José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB licht de mogelijkheden toe. Lees verder

In de toelichting gaat Van Snek in op een ex-werknemer met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze man is een klusbedrijfje begonnen en genereert op die manier eigen inkomsten, maar heeft ook nog een WAO-uitkering.

Omdat u als werkgever meebetaalt aan de uitkering van deze ex-werknemer, is het in dit geval in uw belang om bij het UWV aan te dringen op een herbeoordeling van de arbeidsgeschiktheid. Hierover is jurisprudentie aanwezig.

U kunt de toelichting downloaden mits u als VOS/ABB-lid via Mijn VOS/ABB bent ingelogd.

Als u uw inlogcodes niet (meer) weet, kunt u die opvragen bij Karin Peters van het secretariaat van VOS/ABB: kpeters@vosabb.nl.