Rosenmöller verbaasd over school die eigen visie niet kent

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad heeft zich op een dag waarop met de Inspectie van het Onderwijs heeft meegelopen verbaasd over de leiding van een school die niet kon vertellen wat de visie van die school was. Dat schrijft hij in zijn digitale weeklog.

‘Na de lesbezoeken begon het eerste gesprek met de schoolleiding. En binnen een paar minuten was ik toeschouwer van een ongemakkelijk gesprek. Er kwam geen duidelijk antwoord op basale vragen over de visie van de school en op de vraag waarom het met de opbrengsten in bepaalde delen van de school niet de goede kant op ging.’

Volgens Rosenmöller wilde de schoolleiding het gesprek met de inspectie vooral benutten om tot verbetering te komen. ‘Nobel natuurlijk, maar heb je daar nu echt de inspectie voor nodig of zou dat ook op eigen kracht moeten kunnen?’

Over het werk van de inspecteurs was hij onder de indruk: ‘Zorgvuldig, goede toon, stimulerend waar het kan en kritisch waar het moet. De gesprekken met de docenten liepen goed.’

Aan het eind van de dag had Rosenmöller verschillende gedachten, zo schrijft hij. ‘De schoolleiding zal ongetwijfeld op tal van terreinen heel goed werk doen. Maar tijdens het gesprek dat ik bijwoonde, zakte men toch een beetje door het ijs als het ging om thema’s die met de visie van de school en de analyse van de resultaten te maken hadden.’

Van een schoolleider mag volgens hem ‘op z’n minst een kort en overtuigend antwoord’ worden verwacht. Dat was er in dit geval volgens hem niet voldoende.

Rosenmöller meldt niet bij welke school hij met de inspectie op bezoek was.