Rotterdam ontkent dat het op brede scholen bezuinigt

De dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam spreekt het bericht tegen als zou er worden bezuinigd op de brede scholen in die stad. Roy Geurs, hoofd Onderwijs van JOS, laat VOS/ABB weten dat er juist 2 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor leertijdverlenging. Lees verder

Geurs reageert op berichtgeving op deze website, waarin volgens hem ten onrechte wordt gemeld dat Rotterdam fors het mes zet in het aantal brede scholen. De berichtgeving was gebaseerd op informatie vanuit het Rotterdamse onderwijs en berichten in de media over de grote onrust onder Rotterdamse brede scholen die van de gemeente geen extra geld meer krijgen. Deze scholen zullen het predicaat ‘brede school’ verliezen.

‘In Rotterdam is 2 miljoen meer voor leertijdverlenging, nu in totaal 21 miljoen miljoen’, benadrukt Geurs in een reactie aan VOS/ABB. ‘Er hebben 197 scholen subsidie aangevraagd en 165 scholen subsidie gekregen. Dat zijn er meer dan voorheen. Van de 32 scholen waarvan de subsidieaanvraag is afgewezen, zijn er die voorheen wel subsidie kregen voor brede school en een deel niet. Van fors het mes zetten is dus geen sprake.’

Geurs legt uit dat bij de selectie van de scholen is gekeken naar de kwaliteit van de plannen. ‘Er is geen subsidie verleend voor slechte plannen. Geheel conform de afspraken die daarover vooraf met de schoolbesturen zijn gemaakt.’

Protest op de Coolsingel
Personeel, leerlingen en ouders van scholen die van de gemeente te horen hebben gekregen dat ze geen extra geld meer krijgen voor bredeschoolactiviteiten, hebben woensdag geprotesteerd bij het stadhuis op de Coolsingel.

In de berichtgeving hierover op de website van de regionale zender RTV Rijnmond wordt de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge geciteerd. Op basis van de afspraken met de schoolbesturen over het extra pakket dat voor een brede school moet worden geboden ‘krijgen ruim 100 scholen meer geld, ongeveer 60 hetzelfde en 80 scholen minder tot niets’, aldus De Jonge. 

Het feit dat dit andere getallen zijn dan die het hoofd Onderwijs van JOS noemt, komt volgens Geurs doordat hij het zich baseert op het aantal BRIN-nummers en de wethouders op het aantal locaties.

Klik hier voor het bericht op de website van RTV Rijnmond.