Rotterdam wil pilot met begintoets in groep 3

De gemeente Rotterdam wil na de zomer als proef beginnen met een begintoets in groep 3 van de basisschool. Daarmee sluit de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) aan bij de wens van zijn partijgenoot minister Marja van Bijsterveldt van OCW om zo’n toets overal in te voeren. Lees verder

Rotterdam wil de pilot uitvoeren op een aantal basisscholen in de stad. De gedachte is dat met een begintoets in groep 3 en een centrale eindtoets in groep 8 de school kan meten wat de leeropbrengst is.

Minister Van Bijsterveldt is voorstander van een begintoets in combinatie met een verplichte eindtoets in groep 8. In 2013 wil ze met een uitgewerkt voorstel komen voor een nieuw leerling- en onderwijsvolgsysteem.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de gemeente Rotterdam.