Rotterdamse scholen in actie tegen uithuwelijken

In Rotterdam begint een proef om uithuwelijking te voorkomen. Meisjes die dat willen, kunnen op school een verklaring ondertekenen, waarin staat dat de school de politie mag inschakelen als de desbetreffende leerlinge na een vakantie in bijvoorbeeld Turkije of Marokko niet terugkeert. Lees verder

De proef is een initiatief van de Rotterdamse wethouder Jantine Kriens (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang. Zij deed voor de pilot inspiratie op in Groot-BrittanniĆ«, waar scholen de politie kunnen inschakelen als het vermoeden bestaat dat een niet-teruggekeerde leerlinge in haar land van herkomst tegen haar zin is uitgehuwelijkt.

In het verlengde van de proef begint Rotterdam een campagne om leerlingen van allochtone afkomst op school te informeren over uithuwelijking, eergerelateerd geweld en achterlating in het land van herkomst.

Klik hier voor meer informatie