Rouvoet: geen drugstesten op scholen

Minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin is ertegen om leerlingen in het voortgezet onderwijs te testen op drugsgebruik. Dat antwoordt hij op Kamervragen van de VVD. Lees verder

VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming had vragen gesteld naar aanleiding van het plan van de Rotterdamse onderwijswethouder Leonard Geluk (CDA) om op vo-scholen vrijwillige drugstests op basis van urinemonsters in te voeren.

Minister Rouvoet (ChristenUnie) ziet hier niets in, omdat volgens hem de privacy in het geding komt. ‘De persoonsgegevens verkregen uit de drugstest zijn gezondheidsgegevens die op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens in principe niet verwerkt mogen worden’, meldt hij.

Geluk stapt op
Het is opmerkelijk dat Rouvoet het plan van Geluk juist nu naar de prullenmand verwijst, omdat de Rotterdamse wethouder afgelopen zaterdag bekendmaakte dat hij dit najaar uit de politiek stapt. Zijn besluit hangt onder meer samen met de zware kritiek die hij eerder dit jaar te verduren kreeg.

Die kritiek kwam opmerkelijk genoeg vooral van zijn eigen CDA-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad. Die vond dat hij te rechtlijnig omging met allerlei gezinszaken, waaronder het plan om drugstests op scholen in te voeren.

Geluk wordt per 1 januari bestuursvoorzitter van ROC Midden-Nederland.

Klik hier voor de antwoorden van Rouvoet op de Kamervragen van Dezentjé Hamming.