Rouvoet: ontwikkeling passend onderwijs gaat door

Ondanks de val van het kabinet kunnen de voorbereidingen voor passend onderwijs gewoon doorgaan. Alleen de behandeling van de regelgeving ligt stil totdat er een nieuwe Tweede Kamer is. Dat schrijft demissionair minister André Rouvoet van OCW aan de betrokken onderwijsorganisaties.
Lees verder

‘Met het traject passend onderwijs wordt gestreefd naar een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het staat voor mij dan ook vast dat de demissionaire status van het kabinet niet mag leiden tot onnodige stilstand’, schrijf Rouvoet.

Hij reageert op de onduidelijk die er in het onderwijs is ontstaan over het controversieel verklaren van passend onderwijs door de huidige Vaste Kamercommissie voor OCW. ‘De Kamer heeft mij laten weten dat het controversieel verklaren van passend onderwijs gericht is op het behandelen van regelgeving in de Kamer en niet op de reeds in gang gezette ontwikkelactiviteiten in het onderwijsveld, zoals de ontwikkeling van het referentiekader, de gedachtevorming rond zorgplicht, de voorbereiding in de samenwerkingsverbanden en de lopende en aangevraagde experimenten en veldinitiatieven.’

Rouvoet vervolgt: ‘Er staat dan ook niets in de weg om het reeds ingezette traject passend onderwijs met kracht voort te zetten, teneinde besluitvorming door een volgend kabinet mogelijk te maken.’ Daarbij zal bijzondere aandacht gaan naar het waarborgen en verspreiden van de expertise van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook de positie en toerusting van leraren staat centraal. Dat geldt tevens voor de betrokkenheid van de gemeenten als partner bij de (regionale) uitwerking van passend onderwijs en de versterking van de positie en begeleiding van ouders.

De waarnemend minister schrijft ten slotte dat hij het op prijs stelt om op basis van de tussentijdse resultaten van de ontwikkelactiviteiten overleg te hebben met de betrokken instanties.