Rugzakbedragen schooljaar 2007 – 2008

In de Regeling bekostiging personeel 2007 – 2008 zijn de bijgestelde bedragen voor ambulante begeleiding gepubliceerd.
In bijgaande notitie Ambulante begeleiding is een en ander op een rijtje gezet voor PO, VO en WEC. Lees verder

Omdat er nog steeds sprake is van een behoorlijke groei van het aantal Rugzakken, krijgen we veel opmerkingen over de beschikbaarheid van ambulant begeleiders, voornamelijk uit cluster 4.

In sommige regio’s wordt dit in goede samenspraak met de samenwerkingsverbanden opgepakt. VOS/ABB adviseert de beschikbaarheid van ambulante begeleiding met het REC cluster 4 op te nemen en wellicht samen (bijvoorbeeld met personele inzet vanuit het PO en/of VO, bekostigd door de REC-scholen) naar passende oplossingen te zoeken. Dit geldt tevens voor de preventieve ambulante begeleiding. Meer hierover in de notitie, die u kunt downloaden uit de rechterkolom naast dit bericht. 

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl

Bijlagen