Ruime meerderheid wil religieus onderwijs afschaffen

Uit de voorlopige uitslag van een online poll van het Brabants Dagblad blijkt dat twee op de drie mensen willen dat het onderwijs op religieuze grondslag verdwijnt. Lees verder

De poll op basis van de stelling 'onderwijs op religieuze grondslag moet worden afgeschaft' wordt geïllustreerd aan de hand van uitspraken van rector Cees Streng van de rooms-katholieke scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard en directeur Paul van Hees van openbare basisschool De Bienekebolders in Moergestel. Deze school is via de Stichting Opmaat bij VOS/ABB aangesloten.

De roomse rector uit Valkenswaard vindt dat confessioneel onderwijs een goede basis biedt om de maatschappij vanuit bepaalde gemeenschappelijke waarden te bekijken. 'Met name in Brabant en Limburg lenen de katholieke identiteit en de daaraan verbonden waarden zich daar goed voor. Ook wie het geloof niet direct aanhangt, groeit in deze regio’s toch onbewust met die waarden op', aldus Streng.

Hij vervolgt: 'Onze grondslag bepaalt de nestgeur op school. Dat is belangrijk. Het katholicisme is herkenbaar. Daar kunnen de leerlingen thuis ook vragen over stellen. Over bijvoorbeeld het boeddhisme, is dat lastiger.'

De directeur van de openbare basisschool in Moergestel vindt dat het in de eerste plaats om het onderwijs moet gaan. 'Het leren is de basiswaarde en niet het katholicisme of de islam.'

Het gaat er volgens Van Hees om dat de school kinderen voorbereidt op de maatschappij. 'De verschillen tussen mensen moeten juist benoemd worden. Want door het erover te hebben, kom je ook bij de vraag hoe we ermee omgaan. De toegevoegde waarde van het openbaar onderwijs is juist dat we leren omgaan met verschillen.'

Klik hier voor de poll van het Brabants Dagblad.