Rutte focust bij onderwijs slechts op economie

‘Cruciaal voor de groeikracht van onze economie is het onderwijs, dat aan de basis ligt van de innovatieve en concurrerende economie die we nastreven.’ Deze woorden komen uit de regeringsverklaring, die premier Mark Rutte in de Tweede Kamer heeft uitgesproken. Hij legde helaas geen verband met het veel bredere dan alleen economische nut van goed onderwijs. Lees verder

'We hebben de ambitie om ook met de kwaliteit van ons onderwijs tot de top vijf van de wereld te behoren. Daarom gaan we deze sector bij de bezuinigingen per saldo ontzien, wat niet wil zeggen dat we niet ingrijpen', aldus Rutte.

De ingrepen waar hij op doelde, hebben betrekking op het veranderen van de basisbeurs voor studenten door een sociaal leenstelsel en het vervangen van de ov-studentenkaart door een kortingskaart. 'Met dit type maatregelen spelen we binnen de onderwijsbegroting geld vrij voor investeringen in de kwaliteit van docenten en schoolleiders en in de versterking van het middelbaar beroepsonderwijs, en daarmee in onze vakmensen van de toekomst.'

In een brief die VOS/ABB aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft gestuurd, wordt nadrukkelijk 'het essentiële belang van het openbaar primair en voortgezet onderwijs voor de samenleving in haar geheel en de Nederlandse kenniseconomie in het bijzonder' benoemd. Eerder stuurde VOS/ABB een brief met vergelijkbare inhoud aan de informateurs, met een afschrift aan onder anderen Rutte.

VOS/ABB legt dus niet alleen de nadruk op onderwijs en economie, maar ook op het belang 'voor de samenleving in haar geheel'. Daarmee wil VOS/ABB laten zien dat onderwijs veel meer is dan een instrument om de welvaart zeker te stellen. Het welzijn van de mensen in de breedste zin van het woord, dus van de hele samenleving, speelt een minstens zo grote rol. VOS/ABB betrekt hierbij de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, waarin onder andere normen en waarden en respect centraal staan.

Op de website van de rijksoverheid kunt u de regeringsverklaring downloaden.