Rutte verzwijgt bezuiniging op passend onderwijs

Het kabinet investeert in beter onderwijs, zodat Nederland zich kan blijven onderscheiden als een innovatieve en veerkrachtige economie. Dat heeft VVD-premier Mark Rutte gezegd in de regeringsverklaring, die hij dinsdag aflegde in de Tweede Kamer. Wat hij opmerkelijk genoeg niet noemde, was de geplande bezuiniging op de invoering van passend onderwijs. Lees verder

Rutte wees erop dat Nederland de financiële en daarop volgende economische crisis relatief goed heeft doorstaan. Om het land sterker te maken, zal het kabinet van VVD en CDA volgens hem onder meer blijven investeren in beter onderwijs. De onderwijskwaliteit en –prestaties moeten volgens hem omhoog. Daarbij noemde hij ook de prestatiebeloning voor leraren.

Passend onderwijs slechte investering?
Wat hij niet noemde, is dat zijn kabinet 300 miljoen euro wil bezuinigen op de invoering van passend onderwijs. Het lijkt erop dat hieraan de conclusie kan worden verbonden dat het kabinet passend onderwijs niet beschouwt als een waardevolle investering. VOS/ABB betreurt dit ten zeerste, omdat juist de invoering van passend onderwijs een kwaliteitsimpuls inhoudt, die ertoe kan leiden dat de prestaties van leerlingen met zorgbehoeften beter worden.

Een ander opmerkelijk punt is dat het nieuwe kabinet, met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders, volgens de woorden van Rutte mensen niet zou willen beoordelen op hun afkomst, geloof of de groep waartoe zij behoren. Wel worden zij volgens hem beoordeeld op hun toekomst en gedrag en nadrukkelijk als individu. Verder zei hij dat de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en de vrijheid van onderwijs zijn gewaarborgd.

Cort van der Linden
Dat laatste punt bracht hij indirect in verband met het aantreden van de vorige liberale premier, Pieter Cort van der Linden, in 1913. Toen was er ook sprake van een ingewikkelde verkiezingsuitslag en een lastige formatie, die leidde tot een regering die niet altijd kon rekenen op een meerderheid in de Staten-Generaal.

‘En ook toen stond Nederland voor ingrijpende hervormingen’, aldus Rutte. ‘Nu gaat het om gezonde overheidsfinanciën en een sterker en veiliger Nederland. In 1913 om de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen en de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs – voorwaar een huzarenstukje dat Cort van der Linden en zijn team tot een goed einde wisten te brengen.’

Klik hier voor de regeringsverklaring.