Salarisbedragen per 1 januari 2007

Per 1 januari 2007 worden de lonen in het primair onderwijs met 0,4 procent verhoogd. De nieuwe salaristabellen zijn nu te downloaden. Lees verder

In de rechterkolom naast dit bericht treft u de nieuwe salaristabellen aan. Ze gelden voor het onderwijspersoneel vanaf 1 januari 2007. De verhoging met 0,4 procent vloeit nog voort uit de sector-cao 2005-2007, die door het ministerie OCW en de bonden is gesloten.

Tevens heeft er een aanpassing plaatsgevonden van de vergoeding woning – werkverkeer met een ophoging van 0,4%.

Schoolbesturen wordt verzocht deze bedragen aan het personeel kenbaar te maken.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

Bijlagen