Samenvatting van nota ‘Werken in het onderwijs’

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft een online samenvatting gemaakt van de nota ‘Werken in het onderwijs 2011’. Lees verder

Het ministerie van OCW publiceerde de nota ‘Werken in het onderwijs 2011’ op Prinsjesdag, als bijlage van de Miljoenennota. In de samenvatting van het SBO staan alle punten bondig weergegeven.

De nota gaat onder meer over de voortgang van de afspraken in het convenant ‘LeerKracht van Nederland’. Ook staat er informatie in over werkgelegenheid in het onderwijs, (regionale) verwachtingen, professionalisering van personeelsbeleid, ontwikkelingen bij lerarenopleidingen, arbeidsvoorwaarden en pensionering.

Klik hier voor de samenvatting van het SBO;

Klik hier voor de integrale nota ‘Werken in het onderwijs 2011’.