Samenwerking niet altijd zaligmakend

VOS/ABB is voorstander van samenwerkingsbesturen, maar niet tegen elke prijs. Voorbeelden van hoe het niet moet, zien we in Limburg. Daar eist de bisschop dat het rooms-katholieke segment binnen samenwerkingsbesturen een meerderheid moet behouden, waardoor het openbaar onderwijs het onderspit delft. Lees verder

Fractievoorzitter Alexander Pechtold van de Tweede Kamerfractie van D66 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW onlangs vragen gesteld over de positie van het openbaar primair onderwijs in Limburg. Uit die vragen blijkt dat het onderbrengen van de openbare scholen bij samenwerkingsbesturen het openbaar onderwijs kan schaden. Dat mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn!

Het overgrote deel van de scholen binnen deze Limburgse samenwerkingsbesturen is katholiek, waardoor het gevaar bestaat dat er te weinig rekening wordt gehouden met de belangen en de positie van de openbare scholen. Dijksma antwoordt aan de Tweede Kamer dat de betrokken gemeenten bij de overdracht van openbare scholen aan samenwerkingsbesturen handelen volgens de wettelijke bepalingen.

Bestuurlijk gedrocht
De staatssecretaris heeft gelijk, maar de praktijk vereist een stevige kritische noot. In de gemeente Horst aan de Maas bijvoorbeeld worden twee openbare basisscholen gespreid over twee verschillende schoolbesturen. De een komt onder een stichting openbaar onderwijs, de ander onder een samenwerkingsbestuur. Dit is een bestuurlijk gedrocht dat VOS/ABB afwijst.

Beide openbare scholen moeten gewoon onder één en hetzelfde schoolbestuur worden gebracht, tenzij er heel bijzondere redenen zijn om dat niet doen. Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas kan niet duidelijk maken waarom de ene school wel en de andere niet onder de plaatselijke stichting voor openbaar onderwijs moet vallen. Niet doen dus!

Belangen waarborgen
Een samenwerkingsbestuur kan gunstig zijn voor het openbaar onderwijs, vooral als bestuurlijke schaalvergroting nodig is. Maar gemeenten moeten er dan wel alles aan doen om de positie en de belangen van het openbaar onderwijs te waarborgen. Dat is extra belangrijk als openbare scholen binnen een stichting een minderheid vormen.

Dit speelt des te meer nu blijkt dat de bisschoppen eisen dat het rk-segment binnen samenwerkingsbesturen een meerderheid moet hebben. In dergelijke gevallen kan de positie van de openbare scholen niet worden gewaarborgd. Daarom moeten gemeente er dan van afzien om het bestuur van de openbare school aan een samenwerkingsbestuur over te dragen.

De antwoorden van staatssecretaris Dijksma staan in de rechterkolom. Daar vindt u ook een eerder bericht dat het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB over deze kwestie heeft geschreven.

Bijlagen