Samenwerkingsverbanden krijgen steun bij hun sleutelrol

Het ministerie van OCW ondersteunt de samenwerkingsverbanden die de invoering van passend onderwijs voorbereiden. Die vervullen daarin een sleutelrol, zegt staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

De samenwerkingsverbanden kunnen rekenen op hulp van medewerkers van OCW en ze kunnen gebruikmaken van de website www.passendonderwijs.nl met veel informatie en praktijkvoorbeelden. De site wordt beheerd door OCW.

De Wet passend onderwijs treedt per 1 augustus 2014 in werking, de Wet kwaliteit (v)so een jaar eerder. Samen vormen deze wetten de basis van een nieuw stelsel voor extra ondersteuning in het onderwijs en borging van de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 is afgesproken dat het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs gaan vallen onder passend onderwijs. Dit gaat gepaard met een bezuiniging van 15 miljoen euro in 2015 en 50 miljoen euro structureel vanaf 2016.

De staatssecretaris volgt de voorbereidingen van passend onderwijs op de voet en kondigt aan dat hij elk half jaar een voortgangsrapportage uit zal brengen aan de Tweede Kamer. De eerste wordt verwacht in januari 2013.

In de brief die deze week is uitgegaan, gaat Dekker verder in op onderdelen van de nieuwe wetten, zoals de arbitragevoorziening, de regeling van medezeggenschap en de personele gevolgen. De volledige brief kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen