De samenwerkingsverbanden en scholen zijn per 1 augustus goed van start gegaan met passend onderwijs. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer. Eind november komt er een voortgangsrapportage.

‘Passend onderwijs krijgt nu echt invulling in het land’, aldus Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt daarbij de eerste toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs die door de nieuwe samenwerkingsverbanden zijn afgegeven. Het is volgens hem goed om te zien dat scholen en samenwerkingsverbanden de extra ruimte gebruiken die ze hebben gekregen om voor leerlingen een passend plek in het onderwijs te vinden.

Wat volgens Dekker nog aandacht vraagt, is de bedrijfsvoering van de samenwerkingsverbanden. ‘Dit sluit aan bij het beeld zoals in juni is geschetst in de vorige voortgangsrapportage passend onderwijs’, aldus Dekker.

Meerjarenbegroting samenwerkingsverbanden

VOS/ABB ziet ook dat er meer aandacht nodig is voor de bedrijfsvoering van de samenwerkingsverbanden. Daarom zijn er na de herfstvakantie twee bijeenkomsten voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs over de meerjarenbegroting.

Aan deze bijeenkomsten wordt meegewerkt door onze financieel experts Bé Keizer en Ron van der Raaij en door Eric de Vries van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De organisatie van de twee bijeenkomsten ligt in handen van Anna Schipper, die binnen VOS/ABB de specialist is op het gebied van passend onderwijs.

Lees meer en meld u online aan…