Samenwerkingsverbanden passend onderwijs op koers

De samenwerkingsverbanden liggen op koers voor de invoering van passend onderwijs op 1 augustus aanstaande. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op basis van de vierde voortgangsrapportage Passend Onderwijs, die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

‘De conceptplannen van de samenwerkingsverbanden zijn afgerond en daaruit blijkt dat er komend schooljaar geen grote veranderingen optreden. Dat geeft scholen de kans om passend onderwijs in de komende jaren samen met leraren, ouders en leerlingen zorgvuldig en geleidelijk vorm en inhoud te geven’, zo schrijft Dekker aan de Kamer.

Hij signaleert echter ook dat ouders en leraren zich nog onvoldoende geïnformeerd voelen. ‘Nu de plannen zijn afgerond, zijn schoolleiders in staat om leraren en ouders duidelijkheid te geven over hoe passend onderwijs er in het nieuwe schooljaar uit zal zien. Mijn inzet is dat ouders en leraren voor 1 mei geïnformeerd zijn.’

Dekker benadrukt dat goede informatie over passend onderwijs van bijzonder van belang is voor ouders van leerlingen met een rugzakje, omdat deze vorm van financiering vervalt. ‘Ook als de ondersteuning voor deze leerlingen nagenoeg hetzelfde blijft, is het van belang dat de school de zorgen van ouders wegneemt’, aldus de staatssecretaris.

Hij heeft in een brief alle samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en schooldirecteuren opgeroepen om voor 1 mei aanstaande het gesprek te voeren met ouders en leraren.